Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Α΄

Ιστορία του Δικαίου Ι

Τρίτη

19:00 21:00

Εξ αποστάσεως

Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κ. ΒΛΑΧΟΣ

2

Α΄

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου Ι

Δευτέρα

17:00 19:00

Εξ αποστάσεως

Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Α. ΤΑΚΗΣ

3

Α΄

Κοινωνιολογία του Δικαίου Ι

Τρίτη

17:00 19:00

Εξ αποστάσεως

Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
Α. ΤΣΑΟΥΣΗ

4

Α΄

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

Δευτέρα  

19:00 21:00

Εξ αποστάσεως

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α΄

Δίκαιο και Πληροφορική Ι

Τρίτη

15:00 17:00

Εξ αποστάσεως

Ι. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

 

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Β΄

Ιστορία του Δικαίου ΙΙ

Τρίτη

19:00 21:00

Εξ αποστάσεως

Δ.ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κ. ΒΛΑΧΟΣ

2

Β΄

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου ΙΙ

Δευτέρα

17:00 19:00

Εξ αποστάσεως

Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Α. ΤΑΚΗΣ

3

Β΄

Κοινωνιολογία του Δικαίου ΙΙ

Τρίτη

17:00 19:00

Εξ αποστάσεως

Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
Α. ΤΣΑΟΥΣΗ

4

Β΄

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Δευτέρα  

19:00 21:00

Εξ αποστάσεως

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

5

Β΄

Δίκαιο και Πληροφορική ΙΙ

Τρίτη

15:00 17:00

Εξ αποστάσεως

Ι. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ