Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Β΄ εξαμήνου

01/03/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΜΣ

«ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου του ΠΜΣ «Θεωρία και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 ως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Δικαιολογητικά:

1.    Δήλωση μαθημάτων Β΄ εξαμήνου

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών:

Με ηλεκτρονική υποβολή. Οι φοιτητές/τριες του Β΄ εξαμήνου θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση μαθημάτων στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/request/p3d4ZjKjtXWZsrPOj3IY